İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ (2 GÜN)

2 Gün

Eğitmen: Kerem ŞENOĞLU

Şirket sahipleri ya da satışlardan sorumlu üst düzey yöneticiler.


KAZANIM:

Üst düzey satış teknikleri öğrenip uygulayarak “Satışçı”’dan “Satış Danışmanına” ilerlemek


İÇERİK :


• Satışçı kimdir?

• Etkin satışın 3 temel unsuru

• Satın alma psikolojisi

• Satışın aşamaları

o Hazırlık

o Tanışma

o İhtiyaç analizi

o Sunum

o İtirazların karşılanması

o Satışın kapatılması

o Satış sonrası 

• Taktikler

• Zor Müşteriler

• Rol çalışmaları ve egzersizler

© Copyright